AACC uses cookies to ensure the best website experience. Continuing without changing cookie settings assumes you consent to our use of cookies on this device. You can change these settings at any time, but that may impair functionality on our websites. Review our cookie and privacy policy

2015 Klinik Vaka Çalışmaları

2015 Klinik Vaka Çalışmaları

Ocak ayı

Büyüme ve Gelişme Geriliği ile Kas Tonusunda Azalma Bulunan Beş Aylık Erkek Bebek
DOI: 10.1373/clinchem.2014.228486

 • Yorum: W.-H. Tan
 • Yorum: M.G. Butler

Şubat ayı

Yenidoğan Direkt Bilirubin Ölçümü Normal, Kalıcı Sarılıklı Bebek
DOI: 10.1373/clinchem.2014.223115

 • Yorum: A.B. Haafiz
 • Yorum: D.J. Dietzen

Mart

Kahverengi Kanlı Bir Anne ile Bebeği
DOI: 10.1373/clinchem.2013.220467

 • Yorum: J.D. Hoyer
 • Yorum: N.S. Harris, S.G. Beal, and W.E. Winter

Nisan

Beyin Metastazları Bulunan 78 Yaşında Kadın Hasta
DOI: 10.1373/clinchem.2014.229864

 • Yorum: G.R. Oxnard
 • Yorum: L.M. Sholl

Mayıs ayı

Magnezyum ve Kalsiyum Düzeyleri Düşük Kadın Hasta
DOI: 10.1373/clinchem.2014.229005

 • Yorum: M.A. Perazella
 • Yorum: J.C. Lieske

Haziran

Terapötik İlaç Dozlarının İzlenmesinde Sistatin C
DOI: 10.1373/clinchem.2014.225847

 • Yorum: P.E. Stevens
 • Yorum: E.N. Frazee and K. Kashani

Temmuz

Özgeçmişinde ve Soygeçmişinde Kanama Bozukluğu Öyküsü Bulunan Yaşlı Kadın Hasta
DOI: 10.1373/clinchem.2014.227165

 • Yorum: E.J. Favaloro
 • Yorum: W.L. Nichols

Ağustos

Primer Biliyer Siroz ve Hiponatremi Bulunan Kadın Hasta
DOI: 10.1373/clinchem.2014.229773

 • Yorum: K.M. Stepien
 • Yorum: A.T. Remaley